Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Begeleiding Albert Plesmanstraat

Wij werken vanuit een positieve, enthousiasmerende en optimistische grondhouding. Ons uitgangspunt is dat wij iedere leerling op het voor hem/haar hoogst haalbare niveau willen laten presteren. Daarvoor moeten wij de leerling goed in beeld hebben, maar de leerling moet ook zelf goed weten wat hij/zij wil bereiken en wat daarvoor nodig is. Dat is, samen met een persoonlijke begeleiding, de basis voor een goede motivatie. Onze aanpak rust op drie pijlers:

Leerdoeldenken

Ambitiegesprekken

Keuzewerktijd

Meer weten? Klik op de tegels voor specifieke onderwerpen.