Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Onderwijsaanbod op de locatie Vlisterweg

Op de locatie Vlisterweg worden drie leerwegen aangeboden t.w. de basisberoepsgerichte-, de kaderberoepsgerichte- en de gemengde leerweg.
De leerwegen onderscheiden zich door de tijd die besteed wordt aan de avo-vakken en het beroepsgerichte programma. De leerwegen omvatten leerjaar 3 en 4 van het vmbo.

Leerlingen in alle leerwegen doen examen in Nederlands en Engels, LO, een kunstvak en maatschappijleer. De laatste drie vakken worden afgesloten met een schoolexamen.

In alle leerwegen is loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) een verplicht onderdeel.

*avo = algemeen vormend onderwijs ( bijv. wiskunde)

VMBO kaderberoepsgerichte leerweg

Deze leerweg bereidt leerlingen voor op de vak- en middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4)
van het MBO. Het beroepsgerichte programma omvat gemiddeld 12 uur per week en de leerlingen doen naast het beroepsgerichte programma examen in vier avo-vakken.

Het is mogelijk één of meerdere avo-vakken op een verhoogd (VMBO-tl) niveau te doen. Dit kan mogelijk helpen tot een hogere instroom (niveau 4) op het MBO.