Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Disclaimer

Disclaimer voor schoonhovenscollege.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van schoonhovenscollege.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Schoonhovens College. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Schoonhovens College is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Schoonhovens College.