Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Tweetalig vwo

Op de locatie Albert Plesmanstraat bieden wij de volgende opleidingen aan: mavo, havo, vwo. Op vwo-niveau kun je ook tweetalig onderwijs volgen.

Belangrijke data voor aanmelding tweetalig vwo in februari en maart

tto-uitprobeermiddag, woensdagmiddag 2 februari 2022
Deze middag is voor alle groep 8-leerlingen met een vwo advies die willen weten hoe dat is, les krijgen in het Engels. Je ontmoet de andere leerlingen die erover denken tweetalig vwo te gaan doen, krijgt twee lesjes in het Engels en je kunt al je vragen stellen aan de tto-docenten. Bijvoorbeeld: is tweetalig vwo moeilijker dan gewoon vwo? Of: welke buitenlandse reizen gaan we maken? Of: mijn Engels is nu nog helemaal niet goed, is dat erg? Start 14:00 uur, eindtijd 16:00 uur. Graag aanmelden via tto@schoonhovenscollege.nl. See you there!

Online voorlichtingsavond tto, woensdagavond 2 februari 2022 (online)
's Avonds organiseren wij van 19.00 - 20.00 uur een online voorlichtingsavond voor ouders over hetzelfde onderwerp. Bent u geïnteresseerd? Met onderstaand formulier kunt u zich aanmelden.

Aanmelding tweetalig vwo Schoonhovens College: uiterlijk 25 februari 2022
U kunt hiervoor het inschrijfformulier van het SC gebruiken. In verband met de Bilingual Attitude Check vragen wij u om uw kind eerder aan te melden dan de landelijke deadline voor inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs (zie hieronder).

Bilingual Attitude Check: dinsdag 8 maart 2022 van 14.00 tot 16.00.
Een goede motivatie is belangrijk wanneer je tweetalig vwo gaat doen. Voordat je definitief wordt toegelaten willen we daarom graag meer weten over jouw motivatie voor het tweetalig onderwijs. Je vult een vragenlijst in, doet een kort interview en een groepsopdracht in het Engels. Zo willen we meer te weten komen over jou en ook ontdekken wat jouw startniveau Engels is, zodat we je in de eerste schoolweken beter kunnen begeleiden. Aanmelden is niet apart nodig. De uitnodiging voor de BA Check volgt automatisch na inschrijving voor tto op het Schoonhovens College.
Uitslag Bilingual Attitude Check: vóór 14 maart 2022 per e-mail. Je hoort of je definitief toegelaten bent op het tweetalig-vwo van het Schoonhovens College.

Landelijke deadline voor inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs: VOOR dinsdag 15 maart 2022

Waarom tweetalig vwo

Als je een vwo-advies hebt en extra uitdaging zoekt, dan is tweetalig vwo een uitstekende
leerroute. T-vwo wordt wel het moderne gymnasium genoemd. Het biedt onderwijs op een hoog
niveau in een moderne setting. Je hoeft geen talenknobbel te hebben voor t-vwo. Ook voor
kinderen met een wiskundeknobbel is tweetalig vwo heel interessant. Veel bètastudies en -beroepen zijn
internationaal georiënteerd.
Het startniveau Engels speelt geen rol bij de toelating. Een goede motivatie en doorzettingsvermogen zijn wel
belangrijk om toegelaten te worden tot het tweetalig vwo.

De speerpunten van tweetalig vwo aan het Schoonhovens College

• je doet vwo en leert tegelijkertijd vloeiend Engels spreken
• Je leert van en met leeftijdsgenoten over de hele wereld
• Je bent goed voorbereid op een vervolgstudie in Nederland of in het buitenland

Thuis in de wereld
Tweetalig vwo is veel meer dan heel goed worden in Engels. Naast taalvaardigheid is wereldburgerschap een
belangrijk onderdeel van tweetalig vwo. In de lessen werken de leerlingen daarom aan internationale projecten.
Zij krijgen in ieder leerjaar de kans om samen te werken met leeftijdsgenoten uit andere delen van Europa en de wereld. Dat gaat zowel via echte ontmoetingen als via videoconferences en social media.

Ook staan er veel buitenlandse reizen en uitwisselingen op het programma:
Klas 1 • Driedaagse reis naar Canterbury
Klas 2 • Uitwisseling met leeftijdsgenoten uit Frankrijk
Klas 3 • Studiereis naar Engeland
Klas 4 • Euroscola in Straatsburg
Klas 5 • Uitwisseling met leeftijdsgenoten uit Italië
Klas 6 • Internationale stage

Klik hieronder voor de brochure vwo / tto of bekijk het filmpje waarin ook leerlingen aan het woord komen.