Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Verzuim vroegtijdig aanpakken

Wij vinden het belangrijk om verzuim van leerlingen vroegtijdig aan te pakken. Verzuim kan leiden tot voortijdig schoolverlaten en dat willen wij voorkomen. Daarom grijpen wij snel in en gaan het gesprek aan met de leerling en zijn ouders. Het Schoonhovens College hanteert een verzuimprotocol. We werken bovendien nauw samen met ouders, leerplicht en jeugdhulp.