Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Wereldburgerschap

Burgerschap is erg belangrijk op het Schoonhovens College. Net als in de maatschappij komen in onze school leerlingen en medewerkers met verschillende sociale en culturele achtergronden samen. Onze leerlingen leren op school dat er ruimte is voor iedereen, ongeacht levenswijze en opvattingen.

We spreken echter liever van wereldburgerschap. Onze leerlingen bewegen zich in een internationale context en digitale wereld die niet gemarkeerd worden door grenzen. Actuele wereldgebeurtenissen, een internationale oriëntatie en sociale samenhang krijgen een plek in ons dagelijkse onderwijs. In de kern gaat burgerschap om de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.

Wereldburgerschap neemt dus al een belangrijke plek in in ons onderwijs maar ons streven is om de komende jaren te komen tot een doorlopende leerlijn op dit gebied voor alle leerlingen. Ook duurzaamheid neemt hierbij een belangrijke rol in. Duurzaamheid raakt aan onze kernwaarde wereldburgerschap omdat wij onze leerlingen willen leren verantwoord met de omgeving en het milieu om te gaan.

In onderstaand document kunt u lezen hoe wij onze ambities met betrekking tot wereldburgerschap in ons onderwijs vormgeven.