Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids

Leermiddelen

Schoolboeken onderbouw (alle leerjaren 1 en 2, havo 3 en vwo 3)

Leerlingen in de onderbouw hoeven hun boeken niet zelf te bestellen. Je krijgt je schoolboeken in bruikleen van het intern boekenfonds. Aan het begin van het nieuwe schooljaar liggen de boeken voor je klaar op je eigen locatie (Albert Plesmanstraat of Vlisterweg). Via een speciaal ophaalrooster weet je waar en wanneer je ze moet ophalen. Zodra je de boeken hebt opgehaald, ben jij ervoor verantwoordelijk. Wil je weten wat die verantwoordelijkheid precies inhoudt, lees dan onze bruikleenovereenkomst schoolboeken.

Boeken inleveren
Aan het eind van het schooljaar ontvang je een inleverlijst van de boeken die op school ingeleverd moeten worden. De getekende uitleverlijst moet matchen met de inleverlijst. Zijn alle boeken netjes ingeleverd, dan ontvang je van ons een getekend inleverformulier. Over de exacte in- en uitleverdata word je geïnformeerd.

Heb je gedurende het schooljaar schade aan je boeken gekregen, dan hanteren we daarvoor de schadetabel van de bruikleenovereenkomst. We leggen die boeken apart en laten een speciale schadecommissie de hoogte bepalen van de schade die jij aan je boeken hebt. Deze schade brengen we je ouders/verzorgers in rekening of kun je ter plekke betalen.

Schoolboeken bovenbouw (vmbo 3 en 4, mavo 3 en 4, havo 4 en 5, vwo 4, 5 en 6)

Voor bovenbouwleerlingen hebben wij een extern boekenfonds bij boekenbedrijf VanDijk (www.vandijk.nl). Daar bestel je zelf je boeken en leermiddelen vóór de zomervakantie en van hen krijg jij je schoolboeken in bruikleen. Je ouders ontvangen via VanDijk alleen een factuur voor de overige schoolkosten. Lever je alles onbeschadigd en tijdig in, dan ontvangen je ouders geen schadefactuur van VanDijk.

Het intern boekenfonds heeft voor bovenbouwleerlingen van locatie Albert Plesmanstraat voor enkele vakken extra boeken beschikbaar. Deze boeken zijn door het Schoonhovens College zelf aangeschaft. Je ontvangt ze automatisch in bruikleen bij aanvang van het schooljaar. Inleveren gaat op dezelfde manier als bij boeken van het interne boekenfonds.

Boeken inleveren
Aan het eind van het schooljaar ontvang je een inleverlijst van de boeken die op school ingeleverd moeten worden. De uitleverlijst die je aan het begin van het schooljaar via VanDijk bij je schoolboeken ontvangen hebt, moet matchen met de inleverlijst.

Er zijn twee inlevermomenten: een voor examenkandidaten en op een later tijdstip voor niet-examenkandidaten.
Examenkandidaten leveren hun boeken na de examens in. Heb je een herkansing, dan mag je de boeken voor dat vak later inleveren. Regel dat via het herexamenformulier van VanDijk.
Niet-examenleerlingen leveren hun boeken aan het einde van het schooljaar in.
Over de exacte in- en uitleverdata word je geïnformeerd.

Chromebooks

Op de locatie Albert Plesmanstraat werken de leerlingen met een chromebook: een snel, betrouwbaar en betaalbaar device. In combinatie met een uitstekend werkend wifi en in elk lokaal een digitaal schoolbord is er een up-to-date digitale leeromgeving. Het chromebook is een persoonlijk device en wordt door de ouders, via school, aangeschaft.

Ict heeft een belangrijke plaats binnen ons onderwijs. We leven in een wereld waarin ict-toepassingen niet meer weg te denken zijn en in hoog tempo innoveren.

Ict biedt de mogelijkheid om lessen interactiever te maken en de leerstof meer op maat aan te bieden. In de digitale omgeving kan de docent de individuele leerling beter volgen, de leerling krijgt snel persoonlijke feedback en er zijn allerlei mogelijkheden om leerlingen te laten oefenen met aansprekend materiaal.
In de klas werken we met Google Suite for Education. In deze cloud-omgeving zitten standaard e-mail, agenda, tekstverwerking, spreadsheet en presentatieprogramma’s. Deze omgeving is speciaal voor het onderwijs ontwikkeld en wordt internationaal veel gebruikt. Groot voordeel is dat bestanden gedeeld kunnen worden met docenten en klasgenoten. Dit bevordert en vergemakkelijkt het samenwerkend leren.

Aanschaf van het chromebook gebeurt via The Rent Company.

Presentatie Werken met een chromebook en de Google omgeving