Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

VMBO-TL

Op de locatie Albert Plesmanstraat bieden wij de volgende opleidingen aan: vmbo-tl, havo, (tweetalig) vwo.

Vmbo-tl

Vmbo-tl is de theoretische leerweg van het vmbo. Het bereidt leerlingen voor op niveau 4 van het mbo. Leerlingen kunnen ook vanuit vmbo-tl naar de havo gaan. Daar hebben wij een speciaal overstapprogramma voor. Daardoor hebben leerlingen die de overstap maken meer kans van slagen.

In de onderbouw van vmbo-tl krijgen leerlingen veel begeleiding, door middel van extra mentoruren. Zij worden daar extra begeleid bij de aanpak en het plannen van huiswerk en bij studievaardigheden als woordjes leren en samenvatten.

Veel vmbo-tl-leerlingen zijn ook praktisch ingesteld. Daarom kunnen onze TL-leerlingen praktisch aan de slag bij technologie, in ons sciencelab en bij het vak Art Fusion (een combinatie van creatieve vakken). Ook kunnen ze in de bovenbouw kiezen voor het sportprofiel met het vak LO2.

In de examenklassen maken leerlingen een sectorwerkstuk waarmee zij zich voorbereiden op de overstap naar het mbo of de havo.