Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Integriteit

Naast de klachtenregeling heeft de school een integriteitscode. Deze integriteitscode bevat normen en richtlijnen die betrekking hebben op het gedrag van betrokkenen, omgangsvormen en de cultuur van de organisatie. In deze code worden tevens de kernwaarden van de organisatie vastgesteld als het gaat om integriteit.