Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep leerlingen die optreedt als vertegenwoordiger van alle leerlingen op de school. De leerlingenraad kaart zaken aan als het leerlingenstatuut, praat mee over organisatorische aanpassingen (een voorbeeld: het wijzigen van pauzetijden), is direct aanspreekpunt voor leerlingen en klankbord voor de directie. Daarnaast is de leerlingenraad bevoegd om—gevraagd en ongevraagd—advies uit te brengen aan de medezeggenschapsraad; met name over zaken die leerlingen direct aangaan. De leerlingenraad heeft een eigen pagina op de ELO.