Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Missie en visie

Het Schoonhovens College is een school waar kennis en ervaringen met enthousiasme gedeeld worden.
Vanuit verbondenheid werken we aan de brede vorming van onze leerlingen en bieden hun onderwijs op maat om hun doel te bereiken. We hebben aandacht voor elkaar en vormen zo met elkaar een prachtige leer- en werkomgeving waarin we leerlingen begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling en hen voorbereiden op hun volgende stap.

Onze kernwaarden zijn:

veiligheid
verbondenheid
persoonlijke ontwikkeling
wereldburgerschap
ondernemerschap

veiligheid

Een veilige omgeving is de basis voor elk kind om tot leren te kunnen komen. Het Schoonhovens College telt ongeveer 1150 leerlingen, verdeeld over twee locaties en is kleinschalig georganiseerd. Leerlingen en medewerkers voelen zich betrokken. Respect is hierbij van cruciaal belang: respect voor elkaar, jong en oud, docent en leerling. Door onze kleinschaligheid zijn we in staat iedere leerling te kennen, op maat te bedienen en te helpen zich te ontplooien. De lijnen zijn kort, een leerling weet zich gezien en weet waar hij aan kan kloppen met zijn vragen. We nemen onze leerlingen serieus en leerlingparticipatie vinden we belangrijk. Dat betekent dat je leert samenwerken, elkaar feedback leert geven en samen met plezier naar school kunt gaan.

verbondenheid

Op het Schoonhovens College ontwikkelen en leren we samen. We kennen elkaar, houden rekening met elkaar en vertrouwen elkaar. Je mag er fouten maken en wij helpen elkaar om van die fouten te leren. We werken samen en waarderen daarbij elkaars kwaliteiten. We werken aan positieve groepsvorming en op die manier aan de socialisatie van onze leerlingen. Verbondenheid is ook zichtbaar in de relatie met de ouders/verzorgers van onze leerlingen. De lijnen zijn kort en in bijvoorbeeld ambitiegesprekken spreken ouders, leerlingen en mentor samen over de ontwikkeling van de leerling. De verbondenheid gaat verder dan de muren van de school. We voelen ons verbonden met de regio, met de Vrienden van het Schoonhovens College. Bedrijven die met ons samenwerken zodat we samen onze leerlingen het beste onderwijs kunnen bieden. Via stages binnen het vmbo bb/kb/gl ondersteunen bedrijven leerlingen bij de ontwikkeling van beroepsvaardigheden.

Persoonlijke ontwikkeling

We stimuleren de nieuwsgierigheid van onze leerlingen en dagen hen uit om een kritische blik te ontwikkelen. We bieden kwalitatief goed onderwijs dat onze leerlingen in staat stelt hun talenten te ontwikkelen op het niveau dat bij hen past. We geven hen de ruimte om zelf keuzes te maken en te ontdekken waar ze goed in zijn. We begeleiden hen bij de vragen “Wie ben ik?”, “Wat wil ik?” en “Wat kan ik?” en werken zo aan de persoonsvorming van onze leerlingen. Dit doen wij door bijvoorbeeld een ervaringsweek aan te bieden voor leerlingen uit klas 2 vmbo-bb en 2 vmbo-kb of door verschillende modules aan te bieden voor de leerlingen op mavo, havo en vwo. We dagen de leerlingen uit om te ontdekken waar ze plezier aan beleven en waar hun passie ligt. Het Schoonhovens College is een school die leeft!

wereldburgerschap

Het Schoonhovens College is een school waar veel aandacht is voor de maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen. Burgerschapsvorming is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. De school fungeert in de dagelijkse praktijk als een oefenplaats waar niet alleen geleerd wordt voor een diploma, maar voor het leven. Het openbare karakter van onze school resulteert op alle vlakken in een open houding. We zijn een inclusieve school, waar elke leerling welkom is en we de leerlingen leren om respect voor elkaar te hebben en met elkaar samen te werken. Wij staan midden in de samenleving en brengen onze leerlingen normen en waarden bij waarmee zij zich in die samenleving kunnen bewegen. Wij richten de blik naar buiten en gaan in gesprek over wat wij zien en wie wij zijn. We halen de buitenwereld naar binnen en dagen onze leerlingen uit om ook buiten de school te rond te kijken en te leren. Of dat nu bij de bedrijven in de regio is of in de samenwerking met een andere school ergens in Europa. We leren leerlingen om op een verantwoorde en duurzame manier met de omgeving om te gaan.

ondernemerschap

Op het Schoonhovens College leren we onze leerlingen om ondernemend in het leven te staan. Ondernemend gedrag betekent: kansen zien en benutten, talenten ontdekken en gebruiken, initiatief nemen en keuzes maken. Dit doen we niet alleen, maar altijd met elkaar. We dagen de leerlingen uit om samen te werken met andere leerlingen op onze school, maar ook met leerlingen van andere scholen en bedrijven en instellingen. Ondernemend leren is bijvoorbeeld zichtbaar in de samenwerking met de Vrienden van het Schoonhovens College, de bedrijven waar we mee samenwerken om het onderwijs voor de leerlingen van vmbo-bb, vmbo-kb en vmbo-gl rijker en betekenisvoller te maken en waarmee onze VWO5-leerlingen sollicitatiegesprekken voeren in een realistische setting. Ondernemend leren is ook zichtbaar in de samenwerking die onze tto-leerlingen met leerlingen van andere scholen in Europa hebben waardoor zij hun theoretische kennis praktisch kunnen toepassen.