Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Ouderbijdrage

Een school wordt door de overheid bekostigd om het onderwijs aan leerlingen te kunnen geven. Onze school vraagt aan ouders een vrijwillige extra bijdrage, die bedoeld is om dat deel van het onderwijs dat niet door de bijdrage van de overheid vergoed wordt, toch mogelijk te maken voor uw kind. Jaarlijks wordt deze bijdrage vastgesteld, na instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. De bijdrage kan per leerjaar en studie verschillen en is vrijwillig. Het niet betalen van de bijdrage kan dus niet leiden tot uitsluiting van activiteiten.
Hieronder vindt u een toelichting op de diverse kosten die met het onderwijs op een VO-school gemoeid zijn.

Soorten schoolkosten

Er zijn vier soorten schoolkosten.

1. Kosten voor de school
De school betaalt het lesmateriaal dat een leerling in een specifiek jaar nodig heeft. Voorbeelden hiervan zijn: leerboeken, werkboeken, BINAS, examenbundels, digitaal lesmateriaal met een licentie.

2. Kosten voor de ouders
Ouders betalen voorgeschreven persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar meegaat. Voorbeelden hiervan zijn: atlas, woordenboek, agenda, rekenmachine, schrift, pennen, gereedschap, sport/-praktijkkleding.

3. Kosten voor een laptop/tablet/chromebook
Scholen kunnen ouders vragen een laptop/tablet/chromebook aan te schaffen. Als ouders dit niet doen, moet de school voor een volwaardig alternatief zorgen.

4. Vrijwillige ouderbijdrage
Scholen kunnen ouders een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma. Voorbeelden hiervan zijn: introductiekamp, kerstviering, huiswerkbegeleiding, examentraining, tweetalig onderwijs.

Waarom vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage (en waarom zou u die willen betalen)?

Met de gelden van de vrijwillige ouderbijdrage bekostigen wij activiteiten die wij erg waardevol vinden, maar die niet betaald kunnen worden vanuit het budget dat de school krijgt van de overheid. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen niet alleen uit boeken en in een leslokaal leren, maar dat zij ook ervaringen opdoen buiten de school/het leslokaal.

  • Tijdens een introductiekamp leer je bijvoorbeeld veel sneller en intensiever je klasgenoten kennen dan op school en je ontdekt ook andere kwaliteiten bij elkaar. Dat schept een band, waar je de rest van het jaar plezier van hebt.
  • Excursies zijn ook onmisbaar. Een kunstwerk in het echt zien, verhalen uit de 2e wereldoorlog horen, een stadswandeling maken: het is reëler, spannender en indrukwekkender dan erover lezen in een boek. En daardoor onthoud je het beter.
  • Een opleiding als tweetalig onderwijs is niet alleen bijzonder vanwege het niveau van Engels dat je verwerft, maar ook vanwege de intensieve kennismaking met andere culturen. Je wordt een wereldburger door alle ervaringen die je opdoet.

Dit soort activiteiten, die volgens ons een onmisbaar onderdeel zijn van een goede opleiding, worden betaald vanuit -en kunnen blijven bestaan door- de vrijwillige ouderbijdrage.