Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids

Jaarlijkse kosten

Jaarlijks wordt de bijdrage vastgesteld die de ouders betalen voor het onderwijs op onze school. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad stemt hiermee in. De bijdrage kan per leerjaar en studie verschillen.

Toelichting schoolkosten

Omdat de wettelijke regels over de kosten in het voortgezet onderwijs vaak moeilijk te vinden en te begrijpen zijn, vindt u hier een korte samenvatting met een verwijzing naar gemeentelijke regelingen inzake schoolkosten.

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderraad vraagt in het najaar een vrijwillige ouderbijdrage waarmee zij leerlinggerichte activiteiten kan ondersteunen, zoals de poldersurvival, het fotojaarboek, het eindgala en diverse additionele leermiddelen. Onder de knop 'Toelichting op de schoolkosten' kunt u lezen welk bedrag voor dit schooljaar is vastgesteld.

Tegemoetkoming schoolkosten

Mocht op enige wijze het voldoen van de schoolkosten en/of het chromebook een probleem zijn dan treft u in het volgende bestand informatie aan waar en hoe u - vaak onder voorwaarden- in aanmerking kunt komen voor financiële ondersteuning.

Presentatie Schoolkosten januari 2021