Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Jouw mening telt

De mening van leerlingen telt op onze school. Natuurlijk kun je als leerling terecht bij je docent en mentor met vragen en opmerkingen. Maar je kunt ook naar de leerlingenraad; of er zelf in gaan zitten! Datzelfde geldt voor de leerlinggeleding in de Medezeggenschapsraad (MR).
Ouders kunnen feedback geven over ons beleid aan de afdelingsleider. Ook wordt er een paar keer per jaar een ouderatelier georganiseerd. En ouders kunnen plaatsnemen in de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.