Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

VWO

Met een diploma van het vwo kun je naar de universiteit. Vwo betekent voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.
Als je het vwo-niveau aankunt, heb je op onze school veel mogelijkheden. Lees in de brochure welke brugklassen we hebben voor jou.
In het filmpje hieronder komen ook leerlingen aan het woord.

vwo

Onderbouw: de vwo-klas
Leerlingen waarvan op de basisschool al duidelijk is dat zij het vwo-niveau gaan halen, kunnen plaatsnemen in de homogene vwo-klas, waarin allemaal leerlingen met dat niveau zitten. Een andere mogelijkheid is om te kiezen voor het tweetalig vwo (zie daarvoor de aparte tegel "tweetalig vwo"). In de homogene vwo-klas worden de leerlingen vanaf het begin aangesproken op vwo-niveau en -tempo. Daardoor is er ruimte voor verdieping.
In klas 3 kiezen de leerlingen het profiel waarin ze eindexamen gaan doen.

Bovenbouw: de Tweede Fase
Vanaf klas 4 zitten de leerlingen in de Tweede Fase. Daar hebben ze een profiel gekozen (Cultuur en maatschappij, Economie en maatschappij, Natuur en gezondheid of Natuur en techniek). Er wordt veel aandacht besteed aan het bevorderen van de zelfstandigheid van leerlingen, omdat dat bij vervolgstudies op hbo of de universiteit van groot belang is. Leerlingen hebben een uur per dag keuzewerktijd en 5 toetsweken per jaar.

Academische vaardigheden: een uniek vak
Iedere leerling krijgt in de bovenbouw vwo het vak Academische vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die bij vervolgstudies gevraagd worden, zoals kritisch denken, onderzoeksvaardigheden, reflectie op wetenschap, goed bronnenonderzoek kunnen doen etc. Docenten van de school hebben dit vak zelf opgezet. Het Ministerie heeft het vak officieel erkend als (school)examenvak.