Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

VWO

Met een diploma van het vwo kun je naar de universiteit. Vwo betekent voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.
Als je het vwo-niveau aankunt, heb je op onze school veel mogelijkheden.

vwo

Onderbouw: dakpanklas of tweetalig vwo
In de brugklas kom je in een vwo/havo-klas (dakpanklas), waar je onderwijs op maat krijgt en na klas 2 makkelijk door kunt stromen naar 3 vwo. Je kunt ook kiezen voor tweetalig vwo.
Bij voldoende aanmelding hebben we ook een aparte vwo-klas.
Tijdens keuzewerktijd kun je extra begeleiding krijgen voor de vakken die je wat moeilijker vindt. En in alle klassen is er voldoende uitdaging. Houd je van talen, of juist van sport? Ben je creatief of vind je proefjes doen heel leuk? Klik hier voor de mogelijkheden.

Bovenbouw: de Tweede Fase
Vanaf klas 4 zitten de leerlingen in de Tweede Fase. Daar hebben ze een profiel gekozen (Cultuur en maatschappij, Economie en maatschappij, Natuur en gezondheid of Natuur en techniek). Er wordt veel aandacht besteed aan het bevorderen van de zelfstandigheid van leerlingen, omdat dat bij vervolgstudies op hbo of de universiteit van groot belang is. Leerlingen hebben een uur per dag keuzewerktijd en 5 toetsweken per jaar.

Academische vaardigheden: een uniek vak
Iedere leerling krijgt in de bovenbouw vwo het vak Academische vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die bij vervolgstudies gevraagd worden, zoals kritisch denken, onderzoeksvaardigheden, reflectie op wetenschap, goed bronnenonderzoek kunnen doen etc. Docenten van de school hebben dit vak zelf opgezet. Het Ministerie heeft het vak officieel erkend als (school)examenvak.