Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Schoolleiding

De schoolleiding wordt gevormd door de directie (rector-bestuurder en locatiedirecteur Vlisterweg) en de afdelingsleiders van beide locaties.

Directie

Rector-bestuurder: mevr. S. Niemeijer
Mevrouw Niemeijer is rector van de locatie Albert Plesmanstraat en tevens bestuurder van de school als geheel.
(nmr@schoonhovenscollege.nl)

Locatiedirecteur Vlisterweg: dhr. L Prins
(pri@schoonhovenscollege.nl)

Afdelingsleiders

Locatie Albert Plesmanstraat

mevr. S. Wagenaar (klas 1 mavo/havo/(tweetalig)vwo, klas 4-5 havo en klas 4-5-6 vwo)
(wag@schoonhovenscollege.nl)

dhr. P. Frank (klas 2 -3 mavo/havo/(tweetalig)vwo en klas 4 mavo)
(frk@schoonhovenscollege.nl)

Locatie Vlisterweg

mevr. B.C.W. Walter (vmbo lwoo)
(wal@schoonhovenscollege.nl)

dhr. J.P. Zorgman (klas 1-2 vmbo BB/KB/GL)
(zor@schoonhovenscollege..nl)

mevr. G.Y. van Wijngaarden (klas 3-4 vmbo BB/KB/GL)
(wyn@schoonhovenscollege.nl)