Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids

Schoolleiding

De schoolleiding wordt gevormd door de directie (rector-bestuurder en locatiedirecteur Vlisterweg) en de afdelingsleiders van beide locaties.

Directie

Rector-bestuurder: mevr. S. Niemeijer
Mevrouw Niemeijer is rector van de locatie Albert Plesmanstraat en tevens bestuurder van de school als geheel.
(nmr@schoonhovenscollege.nl)

Locatiedirecteur Vlisterweg: dhr. L Prins
(pri@schoonhovenscollege.nl)

Afdelingsleiders

Locatie Albert Plesmanstraat

mevr. G.H. Holwerda (onderbouw mavo/havo/(t-)vwo)
(hwd@schoonhovenscollege.nl)

dhr. P. Frank (klas 3 en 4 mavo)
(frk@schoonhovenscollege.nl)

mevr. S. Wagenaar (bovenbouw havo/vwo)
(wag@schoonhovenscollege.nl)

Locatie Vlisterweg

mevr. B.C.W. Walter (vmbo lwoo)
(wal@schoonhovenscollege.nl)

dhr. J.P. Zorgman (klas 1-2 vmbo BB/KB/GL)
(zor@schoonhovenscollege..nl)

mevr. G.Y. van Wijngaarden (klas 3-4 vmbo BB/KB/GL)
(wyn@schoonhovenscollege.nl)