Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Schoolleiding

De schoolleiding wordt gevormd door de rector-bestuurder en de afdelingsleiders van beide locaties.

Directie

Rector-bestuurder: mevr. S. Niemeijer (nmr@schoonhovenscollege.nl)

Afdelingsleiders

Locatie Albert Plesmanstraat

mevr. M. van Amersfoort (klas 1 en 2 vmbo-tl/havo/vwo)
(ame@schoonhovenscollege.nl)

mevr. S. Wagenaar (klas 4-5 havo en klas 4-5-6 vwo)
(wag@schoonhovenscollege.nl)

dhr. P. Frank (klas 3 havo, 3 vwo en klas 3-4 vmbo-tl)
(frk@schoonhovenscollege.nl)

Locatie Vlisterweg

mevr. B. Walter (vmbo lwoo)
(wal@schoonhovenscollege.nl)

dhr. J. Zorgman (klas 1 en 2 vmbo bb/kb/gl)
(zor@schoonhovenscollege..nl)

mevr. N. Vonk (klas 3 en 4 vmbo bb/kb/gl)
(von@schoonhovenscollege.nl)