Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Schoolorganisatie

Wij zijn een openbare school. Dat betekent dat wij iedereen welkom heten, ongeacht zijn of haar
sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond of seksuele geaardheid. Wij leren kinderen
respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Daarom besteden we actief aandacht aan de
overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting.