Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Op het vmbo hebben de leerlingen vanaf klas 1 de mogelijkheid deel te nemen aan vakwedstrijden. Hierbij valt te denken aan Junior Vakkanjers, Skills Masters en diverse onderlinge wedstrijden tussen vmbo-scholen. Leerlingen van het Schoonhovens College hebben de afgelopen jaren al diverse prijzen behaald.