Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Breed aanbod, veel kansen

In onderstaand schema hebben wij ons onderwijsaanbod in beeld gebracht. Op onze school kun je alle opleidingen volgen en dus gemakkelijk overstappen. Als je goede resultaten hebt en het een afdeling hoger wilt proberen, zijn daar veel mogelijkheden voor. Wij bieden leerlingen zoveel mogelijk kansen.
De pijltjes in het schema geven de logische routes weer, maar opstromen is in bijna alle gevallen mogelijk.