Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids

Data voorlichtingsactiviteiten groep 8

Hieronder kun je lezen wanneer je de school kunt bezoeken, je vragen kunt stellen en de sfeer kunt proeven.

Beide locaties:

VIP-experience, verzet naar 2 en 3 december 2020 van 17.00 – 21.30 uur
Informatiemiddag / -avond voor ouders/verzorgers en mogelijk toekomstige leerlingen.
De avond is voor alle niveaus en vindt plaats op de 2 verschillende locaties.
Bij inschrijving geven ouders hun voorkeurs tijdslot aan.
Tijdens deze middag / avond lopen de ouders met hun zoon of dochter een vaste route.
Op diverse plekken langs de route krijgen zij informatie en is er de mogelijkheid om persoonlijke vragen te stellen.

Locatie Albert Plesmanstraat ((t-)vwo/havo/mavo)

Meeloopdagen, maandag 18 t/m vrijdag 22 jan 2021 van 09.00 – 12.00 uur
In groepsverband voor basisscholen
De leerlingen worden met hun eigen klasgenoten en leerkracht rondgeleid en volgen lessen.

Open School, donderdag 21 januari 2021 van 18.30 – 21.30 uur
Ervaren, kijken, meedoen!
Informatiemarkt, open lokalen, lessen volgen voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders.
Vorm afhankelijk van de Coronamaatregelen van dat moment.

TTO- uitprobeermiddag woensdag 3 februari van 14.00 – 16.00 uur
Voor alle leerlingen met een (verwacht) vwo-advies die misschien tweetalig vwo willen gaan doen.
Op deze middag kunnen zij ontdekken of tto iets voor hen is.

Locatie Vlisterweg (lwoo/vmbo-bb/vmbo-kb/vmbo-gl)

Meeloopdagen donderdag 14 en vrijdag 15 januari 2021
Voor leerlingen van groep 8 en hun leerkracht

Open Huis zaterdag 16 januari 2021 van 10.00 - 12.00 uur
Voor ouders en leerlingen van groep 7 en 8
Vorm afhankelijk van de Coronamaatregelen van dat moment.