Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids

voorlichting groep 8

Voorlichtingsactiviteiten van dit schooljaar

Op de volgende data kun je in schooljaar 21/22 kennismaken met het Schoonhovens College:

15 - 19 november: meeloopdagen voor leerlingen uit groep 8, locatie Albert Plesmanstraat (via de basisschool)
18 november: informatieavond voor ouders van leerlingen uit groep 8 (beide locaties)
13 januari: Open Avond locatie Albert Plesmanstraat
13 en 14 januari: meeloopdagen voor leerlingen uit groep 8, locatie Vlisterweg (via de basisschool)
15 januari: Open Huis locatie Vlisterweg
2 februari: try-out tweetalig onderwijs voor leerlingen uit groep 8 (locatie Albert Plesmanstraat)


Kijk verder op diverse plekken op de Groep-8 pagina voor informatie over de school. Als je vragen hebt, kun je altijd contact opnemen met de afdelingsleiders van de locatie:

mavo/havo/(t-)-vwo: Geerte Holwerda (hwd@schoonhovenscollege.nl)
vmbo bb/kb/gl: Pieter Zorgman (zor@schoonhovenscollege.nl)
lwoo: Brenda Walter (wal@schoonhovenscollege.nl)

Of je belt met de betreffende locatie (zie hiervoor de gegevens onder Contact).