Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Locaties

Het Schoonhovens College is een kleinschalige, brede scholengemeenschap van vmbo-bb tot en met tweetalig vwo, die diepgeworteld is op de plek waar we ons bevinden. De regionale binding is groot en de betrokkenheid bij en van de lokale samenleving is belangrijk.

We geven onderwijs op twee locaties, maar voelen ons samen ‘een kleine school met een groot hart’.

Op de locatie Vlisterweg is het vmbo gehuisvest; vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo gemengde leerweg. Ook wordt er leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) aangeboden en is er een ‘plusklas’, een vorm van voortgezet speciaal onderwijs waar leerlingen thuisnabij onderwijs krijgen.

Op de locatie Albert Plesmanstraat zijn de afdelingen mavo (=vmbo theoretische leerweg), havo, vwo en tweetalig vwo gehuisvest.

Uitgebreidere informatie over de twee locaties vindt u hieronder.

19 juni 2023

2e groep Goethe B2 geslaagd

Er is dit schooljaar een tweede groep geslaagden voor het Goethe B2 certificaat! Zij deden examen bij het Goethe Institut in Rotterdam en werden op …
13 mei 2022

4 en 5 vwo op speeddate

Jaarlijks organiseert Rotary Schoonhoven voor leerlingen uit 4 en 5 vwo van het Schoonhovens College en de Willem de Zwijger een zogenaamde …
3 september 2022

5 havo op kamp

Na twee excursieloze jaren werd er dit jaar in de startweek voor havo 5 een kamp georganiseerd. De reis ging naar Zuid Limburg, naar de …