Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids

Locaties

Het Schoonhovens College heeft twee locaties. Op de locatie Vlisterweg is het vmbo gehuisvest; vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo gemengde leerweg. Ook wordt er leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) aangeboden. Op de locatie Albert Plesmanstraat zijn de afdelingen mavo, havo, vwo en tweetalig vwo gehuisvest.
Uitgebreidere informatie vindt u hieronder.

11 december 2020

Alice in Wonderland tea party

On Friday December 11th, B1A went down the rabbit hole to Wonderland!
9 oktober 2020

Biologisch onderzoek in de Kwakel

Omdat het tijdens de lockdown eind vorig schooljaar niet mogelijk was veldwerk te doen, ging 5VWO op 9 oktober naar de Kwakel voor het uitvoeren van …
18 september 2020

Gastles maatschappijleer: een moord kost meer levens

Maandag 14 en dinsdag 15 september j.l. heeft Paul Spruit (ex-gedetineerde) een gastles gegeven over zijn leven. Tijdens de gastles vertelde Paul …