Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids

Locaties

Het Schoonhovens College heeft twee locaties. Op de locatie Vlisterweg is het vmbo gehuisvest; vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo gemengde leerweg. Ook wordt er leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) aangeboden. Op de locatie Albert Plesmanstraat zijn de afdelingen mavo, havo, vwo en tweetalig vwo gehuisvest.
Uitgebreidere informatie vindt u hieronder.

9 oktober 2020

Biologisch onderzoek in de Kwakel

Omdat het tijdens de lockdown eind vorig schooljaar niet mogelijk was veldwerk te doen, ging 5VWO op 9 oktober naar de Kwakel voor het uitvoeren van …
18 september 2020

Gastles maatschappijleer: een moord kost meer levens

Maandag 14 en dinsdag 15 september j.l. heeft Paul Spruit (ex-gedetineerde) een gastles gegeven over zijn leven. Tijdens de gastles vertelde Paul …
13 november 2020

Gemotiveerde ondernemersteams aan de slag

Leg de portemonnee alvast klaar. Gemotiveerde jonge ondernemersteams van het Schoonhovens College staan op het punt om hun producten aan de man én de …