Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Leer je talen spreken

Op onze school kun je voor Engels, Frans en Duits een nóg hoger niveau halen dan je al in de klas doet. De Engelsen, Fransen en Duitsers zullen je complimenteren!

Cambridge Certificate in in Advanced English

Leerlingen in de bovenbouw vwo en havo die goed zijn in Engels en extra tijd en energie in deze taal willen steken, kunnen deelnemen aan de ‘Cambridge Certificate Class’. Gedurende een schooljaar worden zij d.m.v. twee extra lessen Engels per week voorbereid op het examen ‘Cambridge Advanced English’. Het diploma staat internationaal hog aangeschreven en garandeert vrijstelling op veel Engelstalige en internationale opleidingen.

Delf Scolaire

Leerlingen met Frans in hun pakket kunnen het niveau van hun Frans vaslleggen in meer dan alleen het schooldiploma, door middel van het DELF Scolaire diploma. Het "DELF Scolaire" (Diplôme d'études en langue française) is de Franse taaltoets voor middelbare scholieren van 12 tot 17 jaar. Je bereidt je gedurende een jaar voor op de examens door middel van extra lessen met spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheden en werkt naar een duidelijk doel toe: het DELF examen. Het DELF is een officieel diploma van het Franse Ministerie van Onderwijs. Het diploma is een internationaal erkend bewijs van het taalniveau Frans en levenslang geldig. De leerlingen doen examen op B1 of B2 niveau.

Goethe Zertifikat

Leerlingen in de bovenbouw vwo en havo die goed zijn in Duits kunnen in de bovenbouw van havo en vwo het Goethe-Zertifikat behalen (niveau B2, eventueel C1). De leerlingen worden op school tijdens extra lessen getraind in spreken en schrijven, waarna ze een examen afleggen op het Goethe instituut. Het Goethe-Zertifikat is, net als het Cambridge Certificate, een internationaal erkend diploma met een hoge standaard.