Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Wat bieden we aan?

Het Schoonhovens College is een middelgrote openbare school voor voortgezet onderwijs.
Wij hebben 2 locaties:
De locatie Albert Plesmanstraat met de afdelingen vmbo-tl, havo, vwo en tweetalig vwo.
De locatie Vlisterweg met de afdelingen lwoo, vmbo basis, vmbo kader en vmbo gemengd.

Op beide locaties heerst een prettige sfeer en de resultaten zijn uitstekend.

Breed aanbod, makkelijke overstap
Wij willen graag dat leerlingen op elk onderwijsniveau hun talenten kunnen ontwikkelen. We hebben alles in huis voor elk onderwijsniveau. Dat maakt het makkelijk om over te stappen naar een hoger niveau, als je het goed doet. En andersom kan ook, als dat beter is.

Dakpanklassen
Om leerlingen de kans te geven te groeien naar een niveau dat bij hen past, hebben we zogenaamde 'dakpanklassen'. In die klas zitten leerlingen met verschillende adviezen vanuit de basisschool en bieden we onderwijs op maat aan op twee niveaus. Leerlingen krijgen op die manier meer tijd om zich optimaal te ontwikkelen.

Op de locatie AP hebben we vmbo-tl/havo-klassen en havo/vwo-klassen.
Verder hebben we een homogene tweetalige vwo-klas (tto) en, afhankelijk van de leerlingenaanmelding, homogene brugklassen vwo, havo of vmbo-tl.

Op de locatie VW hebben we dakpanklassen vmbo basis-kader en vmbo kader-gemengde leerweg.