Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Havo

Op de locatie Albert Plesmanstraat bieden wij de volgende opleidingen aan: mavo, havo, (tweetalig) vwo. De havo bereidt voor op het Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Je kunt ook vanuit de havo de overstap maken naar het vwo. Jaarlijks zijn er meerdere leerlingen die dit doen.

Havo

Havoleerlingen zijn slimme leerlingen, die vaak creatief, actief en sociaal zijn. Daar proberen wij op in te spelen door onderwijs te bieden dat aansluit op hun belevingswereld en door afwisselende werkvormen aan te bieden.

De havoleerlingen kunnen aansluiten bij ons programma voor versterkte talen zoals het Cambridge Certificate, maar wij laten hen ook kennismaken met meer praktische, technische, vaardigheden. Dit gebeurt bij het vak technologie, in ons sciencelab en tijdens uitstapjes naar de vmbo-locatie van de school op de Vlisterweg. Daar doen zij individuele en collectieve opdrachten op het gebied van o.a. pneumatiek, elektrotechniek, driedimensionaal tekenen en autogeen lassen.

In havo 4 nemen de leerlingen deel aan een uitwisseling met een school in Spanje. Vanaf klas 4 zitten de leerlingen in de Tweede Fase. Daar hebben ze een profiel gekozen (Cultuur en maatschappij, Economie en maatschappij, Natuur en gezondheid of Natuur en techniek). Er wordt veel aandacht besteed aan het bevorderen van de zelfstandigheid van leerlingen, omdat dat bij vervolgstudies op hbo of de universiteit van groot belang is. Leerlingen hebben een uur per dag keuzewerktijd en 5 toetsweken per jaar.