Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Onderwijsaanbod op de locatie Vlisterweg

Op de locatie Vlisterweg worden drie leerwegen aangeboden t.w. de basisberoepsgerichte-, de kaderberoepsgerichte- en de gemengde leerweg.
De leerwegen onderscheiden zich door de tijd die besteed wordt aan de avo-vakken en het beroepsgerichte programma. De leerwegen omvatten leerjaar 3 en 4 van het vmbo.

Leerlingen in alle leerwegen doen examen in Nederlands en Engels, LO, een kunstvak en maatschappijleer. De laatste drie vakken worden afgesloten met een schoolexamen.

In alle leerwegen is loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) een verplicht onderdeel.

*avo = algemeen vormend onderwijs ( bijv. wiskunde)

VMBO gemengde leerweg

Deze leerweg ligt qua niveau dicht bij de theoretische leerweg, maar heeft een zogenaamde beroepscomponent in het programma. Het bereidt de leerlingen voor op de vak- en middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) van het MBO. Het beroepsgerichte programma omvat gemiddeld 8 uur per week. De leerlingen doen naast het beroepsgerichte programma examen in vijf avo-vakken.