Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Mentoraat

De mentor

Aanspreekpunt, vraagbaak en sfeermaker

De mentor ziet en spreekt de klas zo’n drie tot vijf uur per week. Voor leerlingen en ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt. Zowel bij vragen als voor het doorgeven van informatie van thuis die van invloed is op de leerling. Goed contact tussen ouders en mentor is belangrijk voor een goede begeleiding van uw kind. De mentor is dan ook goed bereikbaar voor u via e-mail en telefoon. De mentor geeft, naast het eigen vak, ook studie- en mentorlessen. Daarin is aandacht voor de sfeer in de klas, studievaardigheden en het maken van huiswerk.

Het doel, de plannen en de ambities van uw zoon of dochter staan centraal op het Schoonhovens College. Daarom worden er gesprekken gevoerd tussen leerling, ouders en mentor Wie ben jij? Wat wil je graag bereiken? Hoe gaan we er met elkaar voor zorgen dat dat lukt? De mentor begeleidt uw zoon of dochter in dit proces. Hij houdt goed in de gaten hoe het met het leren en de resultaten gaat en als het nodig is, zoekt hij samen met de leerling naar oplossingen.