Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Cijfers; een voortschrijdend gemiddelde

Wij werken op de locatie Albert Plesmanstraat met één periode gedurende een heel leerjaar. Het cijfer van een vak bouwt zich gedurende dat schooljaar op. Elke keer als er een nieuw cijfer bij komt, verandert het gemiddelde, afhankelijk van de weging van dat cijfer. Dat noemen wij een voortschrijdend gemiddelde (VG).
Het VG wordt uitgedrukt in een cijfer met één decimaal (bijvoorbeeld 7,3).

Waarom een voortschrijdend gemiddelde?

Deze manier van werken past bij de onderwijsvisie die wij hanteren op de locatie. We werken met leerdoelen omdat we de leerling bewust willen maken van hetgeen hij wil leren en wat daarvoor nodig is. We willen dat de leerling werkt om een leerdoel te behalen en om zichzelf te verbeteren. We willen dat een leerling gericht is op de inhoud van de lesstof en niet alleen maar op het eindresultaat; dus niet alleen maar leert voor een cijfer.

Als je heel veel toetst, leven leerlingen steeds van de ene toets naar de andere en verwaarlozen het "gewone" (huis)werk. Bij een systeem met 3 periodes is het moeilijk om zomaar minder te gaan toetsen. Er moeten namelijk wel steeds voldoende cijfers zijn om tot een betrouwbaar en representatief periodecijfer te komen en dus moet er toch behoorlijk wat getoetst worden.

Dit lossen wij op door te gaan werken met één voortschrijdend gemiddelde. Hierdoor komt er bij de vakken ruimte om meer formatief (gericht op leerdoelen) en minder summatief (gericht op cijfers) te evalueren.

Ouders en leerlingen hebben bovendien permanent toegang tot Magister en dus permanent zicht op hoe een leerling er cijfermatig voorstaat bij de verschillende vakken. Hierdoor is de noodzaak om regelmatig cijfermatige rapportages aan te leveren veel kleiner dan voorheen.

Leerlingbesprekingen

In plaats van rapportvergaderingen werken wij met leerlingbesprekingen. Wat is het verschil tussen leerlingbesprekingen en rapportvergaderingen?
Het doel van de leerlingbesprekingen is:

  • vast te stellen wat de leerling nodig heeft om zijn/haar ambities te realiseren
  • afspraken te maken over acties die gedaan moeten worden om aan deze onderwijsbehoefte tegemoet te komen.

Om vast te stellen wat een leerling nodig heeft, wordt gebruik gemaakt van

  • de (ambitie)gesprekken met de leerling,
  • de cijfermatige tussenpeiling en
  • de vakdocentkaarten

De uitkomst van de leerlingbespreking is een concreet advies op maat aan de leerling, ouders, mentor en /of vakdocenten. Het advies bevat één of twee haalbare doelen voor de komende periode.
Het advies wordt schriftelijk teruggekoppeld aan de leerling en ouders.