Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids

Huiswerkbegeleiding

Hoe helpen wij je vooruit?

Huiswerk maken vereist discipline en dat kan voor sommige leerlingen wel eens een uitdaging zijn. Leerlingen die het lastig vinden om thuis geconcentreerd aan het werk te gaan, die moeite hebben om het schoolwerk te organiseren of die wat extra begeleiding voor een vak kunnen gebruiken, worden bij ons op verschillende manieren ondersteund:

HUISWERKKLAS
In de mediatheek kunnen leerlingen op school onder toezicht huiswerk maken. Dit kan handig zijn als je thuis niet goed aan het werk komt. De leerling komt op vaste, van tevoren afgesproken, tijden. De huiswerkklas is gratis.

HUISWERKBEGELEIDING
Op school je huiswerk maken en daarbij begeleid worden op vakgebied, maar ook bij de planning van het huiswerk. We werken hiervoor samen met een huiswerkinstituut. De begeleiding wordt op school gegeven. Ouders betalen hiervoor, maar krijgen een interessante korting.

BIJLES VIA HET BUDDYPROJECT
Leerlingen die bepaalde vakken moeilijk vinden, kunnen op school via het buddyproject bijles krijgen van (oudere) leerlingen die goed zijn in een vak. Deze doen dit binnen hun maatschappelijke stage.

BIJLES VIA DE STICHTING TOPTUTORS
Uniek hierbij is dat de bijlessen worden verzorgd door studenten aan HBO of universiteit, die oud-leerlingen van het Schoonhovens College zijn. Zij kennen dus de docenten en de manier van lesgeven.