Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Opvangvoorziening in Schoonhoven

Leerlingen van onze school kunnen, als het op school even niet meer gaat, naar de SOOV. De SOOV is gevestigd in Schoonhoven, wat de bereikbaarheid en daarmee ook het effect van de voorziening heel goed maakt. De lijnen tussen school en het SOOV zijn immers kort.
De SOOV (SchoonhovenOnderwijsOpvangVoorziening) begeleidt leerlingen die tijdelijk baat kunnen hebben bij het volgen van onderwijs, training en begeleiding in een kleine groep. Elke leerling volgt zijn eigen (les)programma, gebaseerd op het programma van school, die een lesbijdrage levert. Dit programma wordt vastgelegd na het intakegesprek met ouders, leerling en school.
De aanvraag voor plaatsing wordt door de school gedaan bij het Samenwerkingsverband. Voorafgaand aan deze aanmelding worden ouders en leerling uitgenodigd voor een bijeenkomst met het FlexZAT. Tijdens dit overleg wordt ook het OPP (OntwikkelingsPersPectief) besproken, waarin o.a. aangegeven staat welke hulpvragen gesteld worden door school, ouders en leerling.

Er zijn 3 trajecten mogelijk:

  • observatiemogelijkheid van 4–6 weken
  • kort verblijf (3 maanden)
  • lang verblijf (6 maanden)

Tijdens hun verblijf op de SOOV blijven leerlingen ingeschreven staan op het Schoonhovens College. De locatie is gelegen aan de ’s Heerenbergstraat te Schoonhoven.