Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Coördinator leerlingbegeleiding

Iedere afdeling heeft een coördinator leerlingbegeleiding. Deze zorgt er samen met de mentoren van de afdeling en de zorgcoördinator voor dat alle leerlingen de begeleiding krijgen die zij nodig hebben. De coördinator is aanspreekpunt en adviseur van de mentoren. Voor de ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt.
De coördinator spreekt met de leerlingen als zij moeite hebben om zich aan de regels of structuur van de school te houden. Bijvoorbeeld als de leerling herhaaldelijk te laat is, als hij/zij spijbelt of uit de les wordt gestuurd. Samen met de mentor en de leerling wordt besproken waar de oorzaken van het gedrag liggen en hoe de leerling er verandering in kan brengen, zodat hij/zij weer met plezier naar school kan. Ook ouders zijn een onmisbaar onderdeel van deze begeleiding.
De coördinator zorgt ervoor dat de begeleiding snel wordt opgepakt en zo effectief mogelijk is.

De coördinatoren

Afdeling onderbouw (klas 1 en 2)
mevr. E. (Evelien) Noordegraaf (noo@schoonhovenscollege.nl)

Afdeling middenbouw (klas 3 havo en vwo, klas 3 en 4 vmbo-tl)
dhr. M. (Marcel) van Waas (waa@schoonhovenscollege.nl)

Afdeling bovenbouw 2e Fase (klas 4 en 5 havo, klas 4, 5, 6 vwo)
dhr. M. (Mark) Musch (mus@schoonhovenscollege.nl)