Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids

Zoeken

Resultaten


Albert Plesmanstraat

Op de locatie Albert Plesmanstraat word je voorbereid op verder studeren en leren op het mbo, het hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs. Ons uitgangspunt is dat wij iedere leerling...

Lees verder

Biologisch onderzoek in de Kwakel

9 oktober 2020

Omdat het tijdens de lockdown eind vorig schooljaar niet mogelijk was veldwerk te doen, ging 5VWO op 9 oktober naar de Kwakel voor het uitvoeren van biologisch onderzoek.

Lees verder

Gastles maatschappijleer: een moord kost meer levens

18 september 2020

Maandag 14 en dinsdag 15 september j.l. heeft Paul Spruit (ex-gedetineerde) een gastles gegeven over zijn leven. Tijdens de gastles vertelde Paul over zijn jeugd, zijn opvoeding en de reden waarom hij...

Lees verder

Startweek havo 4: ridderzuring uitsteken

3 september 2020

Tijdens de startweek op 1 september hielp havo 4 het Zuid Hollands Landschap met natuurbeheer. In een weidegebied bij Haastrecht waar niet met bestrijdingsmiddel gewerkt mag worden, staken leerlingen...

Lees verder

Uitreiking Senior TTO certificate

10 oktober 2020

Na 6 jaar tweetalig onderwijs op het Schoonhovens College leek het voor de vwo-leerlingen die vorig jaar hun diploma hadden gehaald niet meer te gaan gebeuren: de uitreiking van hun ‘senior tto certif...

Lees verder

Veldwerk: de sterke lekdijk

18 september 2020

Veldwerk aardrijkskunde H5 De Sterke Lekdijk ism het Hoogheemraad Stichtse Rijnlanden.

Lees verder