Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids

Maak kennis met de MR

Marit Kleijn

personeelsgeleding /voorzitster

Ik wil me graag aan u voorstellen: mijn naam is Marit Kleijn en naast dat ik techniekles geef op de locatie Vlisterweg, heb ik zitting in de (P)MR. Dat ik in de MR zit, komt omdat ik mijn collega's van het Schoonhovens College wil vertegenwoordigen.
De Medezeggenschapsraad geeft advies en heeft instemmingsrecht op verschillende processen binnen onze school en daar wil ik graag over meedenken en praten. Het gaat tenslotte om het belang en de ambities van onze leerlingen en hun toekomst en dat moet te allen tijde voorop staan.

Hans Albers

oudergeleding

Ik ben Hans Albers en vader van een dochter op deze school.
Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij wat er zich afspeelt binnen de school en hoop mijn steentje bij te kunnen dragen aan een goed onderwijsklimaat.
Daarbij staat voorop dat de leerlingen het beste onderwijs krijgen, ieder op zijn eigen niveau en daarbij de school als geheel zo goed mogelijk te laten presteren.
Ik hoop dat zoveel mogelijk ouders zich interesseren in de gang van zaken op school, want als MR kunnen we een beetje invloed uitoefenen op het beleid van de school en uw input is daarbij zeker van belang.
Want goed onderwijs doen we samen!
Ik ben via E-mail te bereiken op; h.albers@schoonhovenscollege.nl

Patricia van Baggem

oudergeleding

Mijn naam is Patricia van Baggem, moeder van een leerling op het vwo. Ik geef Nederlands op het mbo (ICT-college in Nieuwegein), nadat ik jaren Nederlands aan de havo onder- en bovenbouw heb gegeven in IJsselstein. Ik vind het prettig om betrokken te zijn bij het schoolleven van mijn kinderen, dus vandaar mijn keuze om in de MR plaats te mogen nemen. Aangezien ik al een aantal jaartjes meedraai in het onderwijs, weet ik ook wat er actueel speelt. De huidige situatie rondom Corona is zorgelijk, ook bij mij zelf op school. Het is belangrijk om dit goed in de gaten te houden. Ook het gezien worden en jezelf kunnen zijn op een school vind ik erg belangrijk. Mocht u vragen hebben of iets willen bespreken of doorgeven, dan kunt u mij bereiken via p.van.baggem@schoonhovenscollege.nl

Dilara den Boer

leerlinggeleding

Mijn naam is Dilara den Boer en ik ben 18 jaar. Momenteel zit ik in mijn examenjaar van tweetalig vwo. Ik kom uit Lekkerkerk en fiets elke dag naar school. Verder zit ik op ballet en hou ik erg van schrijven.
Via een vriendin en voormalig lid van de MR kwam ik er zelf ook in terecht. Ik ben altijd al erg geïnteresseerd geweest in bestuur en beleid en de MR leek mij daarom een interessante en leerzame kans om kennis en ervaring op te doen.

Linda Hu

leerlinggeleding

Hallo, ik ben Linda Hu. Ik zit dit jaar in vwo 4 en ben een leerlinglid van de medezeggenschapsraad. Dit is mijn tweede jaar in de medezeggenschapsraad. Ik ben bij de medezeggenschapsraad gekomen omdat ik zelf erg geïnteresseerd was in wat er allemaal achter de schermen bij onze school gebeurt en ik wilde graag een steentje bijdragen. Als lid geef ik mijn kijk op bepaalde vraagstukken vanuit het leerlingperspectief.

Erica Jaspers

oudergeleding

Mijn naam is Erica Jaspers en sinds bijna 2 jaar lid van de oudergeleding in de Medezeggenschapsraad. Ik heb een zoon in 4 havo en volg de ontwikkelingen van het Schoonhovens College op de voet. Ik wil in de eerste plaats opkomen voor een goede kwaliteit van onderwijs en voor een open en gezellige sfeer op school. Ook vind ik het belangrijk dat iedere leerling goed tot zijn recht kan komen en vragen mag stellen. Door corona en de vele online lessen is het niet gemakkelijk voor school alles in goede banen te leiden maar ik hoop dat we het met elkaar redden om alle, en zeker kwetsbare, leerlingen een goede basis mee te geven. Met de ouderraad heb ik regelmatig contact gehad. Ouders, klop met vragen, opmerkingen of ideeën gerust aan bij de ouders in de MR. Mijn email adres is: e.jaspers@schoonhovenscollege.nl. tel. 0654762812.

Ine Kollenaar

personeelsgeleding

Hallo, ik ben Ine Kollenaar en ik geef al meer dan 15 jaar ( nog steeds met veel plezier) Nederlands op deze school. Vanaf dit schooljaar zit ik in de mr. Ik vind het belangrijk om mee te denken met allerlei beleidszaken die spelen hier op school en mijn bijdrage te leveren.

Coby van der Lubbe

personeelsgeleding

Mijn naam is Coby van der Lubbe. Sinds 2013 werk ik bij het schoonhovens college als TOA (technisch onderwijs assistente). Daarnaast geef ik dit schooljaar een paar uur specialisatie science. Als deel van het OOP (onderwijs ondersteunend personeel) zet ik me binnen de MR graag in voor de school en doe ik m’n best om de belangen van het OOP te behartigen.

Sjoerd Remijn

personeelsgeleding

Mijn naam is Sjoerd Remijn, wiskunde docent en lid van de pmr sinds augustus 2020. Ik ben blij dat ik op deze manier nauw betrokken kan zijn bij het beleid van de school en ik vind het belangrijk dat docenten hierin vertegenwoordigd zijn.

Marcel van Waas

personeelsgeleding

Ik ben Marcel van Waas en werk sinds 2002 met veel plezier op beide locaties van het Schoonhovens College. Ik ben toentertijd geswitcht van het bedrijfsleven naar het onderwijs en heb daar tot op heden geen spijt van. Recentelijk ben ik lid geworden van de MR. Na zoveel jaren in het 'werkveld' vond ik het interessant om eens te kijken of ik een positieve bijdrage kan leveren aan het behartigen van de belangen van zowel het personeel als de school in het algemeen. Ik denk dat we een fantastische school hebben en ik vind dat we dat zo moeten houden.

Rob Zwijnenburg

personeelsgeleding

Goedendag, bij deze wil ik mij als (P)MR-lid aan een ieder voorstellen.
Mijn naam is Rob Zwijnenburg en sinds 2009 werkzaam op het Schoonhovens College. Ik ben docent natuurkunde en op dit moment werkzaam op de locatie Vlisterweg; voorheen gaf ik les op beide locaties. Na deze tijd waarin je de ins en outs van de school steeds beter leert kennen, achtte ik de tijd rijp om mij verkiesbaar te stellen.

Een van de redenen om zitting te nemen in de MR van deze mooie school ligt o.a. in het feit dat ik mijn steentje bij wil dragen aan de toekomst van deze school. Om daarover mee te kunnen denken moet je dan ook weten hoe de andere kant van de school, directie en schoolleiding in elkaar steekt. De MR is daar het uitgelezen instrument voor.
Op het moment dat je namelijk die andere kant ook een beetje kent, kan je als MR-lid de best afgewogen beslissingen nemen, die zowel voor de collega’s, de leerlingen maar uiteindelijk dus ook voor de hele school het beste zijn.
In mijn vorige baan heb ik ook als lid van de ondernemingsraad gefunctioneerd, een ervaring die mij nu goed van pas komt.

Buiten mijn werk besteed ik een deel van mijn vrije tijd aan mijn grote passie: Atletiek. Buiten dat ik zelf de werpnummers nog actief beoefen, geef ik jeugdtrainingen, organiseer wedstrijden en andere evenementen en daarnaast ben ik voorzitter van de stichting die de atletiekbaan beheert.

Fayline Kollen

leerlinggeleding

Mijn naam is Fayline Kollen. Ik zit momenteel in mijn derde jaar op het vwo. Ik ben dol op lezen, schrijven en zingen.
Ik wilde me graag aansluiten bij de MR, omdat ik erg benieuwd was naar hoe de zaken hier op school zoal geregeld worden. Daarbij wil ik me graag inzetten voor de leerlingen. Ik hoop dat lid zijn van de MR me zal helpen in het verdere leven, aangezien ik later graag een beroep zou willen doen waarbij ik veel moet spreken.