Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids

Brugklassen

In de onderbouw heeft de leerling veel verschillende vakken en gaat het inhoudelijk om het verwerven van basiskennis en het ontwikkelen van vaardigheden die van belang zijn voor de verdere schoolloopbaan. Daarnaast is het onderwijs gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling: inzicht krijgen in wie je bent, wat je kunt, wat je wilt.

We hebben verschillende soorten brugklassen:
-mavo/havo
-havo/vwo
-vwo
-tweetalig vwo

Leerlingen in de schakels (mavo/havo en havo/vwo) hebben alle kans om nog door te groeien naar het hogere niveau. Zij hebben 1 tot 2 jaar de tijd om uit te zoeken waar zij het best op hun plek zijn.
Leerlingen die een vwo advies hebben, kunnen naar de aparte vwo-klas óf naar tweetalig vwo.