Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids

mavo, havo of vwo

Op de mavo begint de bovenbouw al in klas 3. Daar krijg je een kleiner vakkenpakket, ga je je praktische vaardigheden ontwikkelen bij vakken als Art Fusion en LO2 en krijg je veel begeleiding van je mentor. Je wordt goed voorbereid op een vervolg in het mbo of op de havo bij ons op school.

Op havo en vwo kom je vanaf klas 4 in de Tweede Fase. Daar heb je een profiel gekozen (Cultuur en maatschappij, Economie en maatschappij, Natuur en gezondheid of Natuur en techniek). Er wordt veel aandacht besteed aan het bevorderen van de zelfstandigheid van leerlingen, omdat dat bij vervolgstudies op hbo of de universiteit van groot belang is. Leerlingen hebben een uur per dag keuzewerktijd en 5 toetsweken per jaar.