Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids

VIP-experience schot in de roos

7 december 2020

Rust en regelmaat. Dat gold voor de eerste VIP-experience op het vmbo van het Schoonhovens College.

VIP-experience schot in de roos

Ouders en kinderen namen een kijkje in de school aan de Vlisterweg. Ze spraken in diverse lokalen met mentoren en afdelingsleiders en keerden vol informatie én een beker koffie huiswaarts.

Pieter Zorgman en Brenda Walter, verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de onderbouw, spraken van twee zeer succesvolle avonden. In blokken van een uur kwamen belangstellenden op woensdag 2 december en donderdag 3 december naar het vmbo om even te kunnen 'ruiken en proeven' aan een mogelijke toekomst. In voorgaande jaren hadden deze informatieavonden plaats op het Schoonhovens College aan de Albert Plesmanstraat. Daar kwamen toen alleen ouders op de open avonden af. Nu waren zoons en dochters aan hun zijde en dat zorgde voor een bredere blik op het hypermoderne vmbo-onderwijs. Sommigen keken hun ogen uit. ,,Ik heb hier dertig jaar geleden op school gezeten”, zei een vader. ,,Maar deze CNC-machine heb ik nooit gezien. Het ging destijds allemaal handmatig.”

Vanwege de coronamaatregelen hadden de organisatoren Pieter Zorgman en Brenda Walter een strak programma in elkaar geknutseld met looproutes en pijlen. Uiteraard ontbraken de mondkapjes niet. Ondanks deze 'hindernissen' waren ouders zeer te spreken over de rust en regelmaat, die bij dit rooster hoorden. ,,Je kon met iedereen in gesprek. Men nam de tijd voor je”, zei een moeder. ,,Mijn dochters zijn veel te weten gekomen over de vakken.”

De tour kon langs alle les- en praktijklokalen worden gemaakt. In veel gevallen stonden docenten klaar om het bezoek direct van dienst te zijn. Derde- en vierdeklassers werden ingezet om de nieuwsgierige leerlingen uit groep 8 te helpen met het fabriceren van een blijde (een soort katapult) of het zetten van een pennenbak. Bij economie & ondernemen gaven vierdeklassers uitleg over hun opleiding en de jonge ondernemersteams. Docent Jeroen Claessens zag diverse bekende gezichten. ,,Sommigen zijn hier eerder geweest om met hun klas een techniekles te volgen. Zo zie je dat een stevige band met de regionale basisscholen duidelijk in ons voordeel werkt.”

Afdelingsleidster Brenda Walter noteerde intussen diverse aanmeldingen voor haar nieuwe lwoo-klas. Het geeft aan dat deze begeleiding en aandacht door ouders en leerlingen wordt gewaardeerd. ,,Een klas zit reeds vol.”

Tekst: Pieter van der Laan

Foto's: John Wijntjes

Terug naar overzicht