Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo
25 april 2024

Op 24 april hebben leerlingen van HAVO 5 en VWO 5 deelgenomen aan het ioniserende stralingspracticum. Gedurende dit practicum kregen de leerlingen de kans om diep in de wereld van ioniserende straling te duiken, een fenomeen dat van groot belang is in diverse wetenschappelijke disciplines, waaronder natuurkunde, scheikunde, en geneeskunde

Gewapend met geigertellers en andere meetapparatuur begaven de leerlingen zich in de intrigerende wereld van ioniserende straling. Een docent vanuit de universiteit van Utrecht, expert op dit gebied, begeleidde hen bij het begrijpen van de verschillende soorten straling, de bronnen ervan en de effecten die ze kunnen hebben op de menselijke gezondheid en het milieu.

Het practicum bood de leerlingen de gelegenheid om hun kritisch denkvermogen en probleemoplossende vaardigheden te versterken. Door te werken met complexe concepten en apparatuur werden ze aangemoedigd om nauwkeurigheid, precisie en teamwork ten toon te spreiden, essentiële vaardigheden voor succes in zowel academische als professionele omgevingen.

Terug naar overzicht