Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo
24 november 2022

In gesprek met werkgevers

Leerlingen van mavo 3 gingen op 23 november tijdens de bedrijven-contactbeurs in Krimpen aan den IJssel in gesprek met werkgevers, om een beeld te krijgen van verschillende typen bedrijven en om hun eigen toekomstideeën te toetsen. Er waren 70 bedrijven uit de regio aanwezig. Elke leerling ging met drie ervan in gesprek; ze hadden de bedrijven zelf uitgekozen.
Naast datgene wat de leerlingen te weten kwamen over wat de bedrijven doen en wat voor banen er binnen die
bedrijven zijn, bood dit uitstapje hen ook een kans om een stageplek te vragen voor hun driedaagse snuffelstage later dit schooljaar.
De leerlingen stelden goede vragen en maakten daarmee goed gebruik van deze gelegenheid om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt.

Terug naar overzicht