Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo
23 januari 2023

gastles werken in de techniek

Wat moet je doen na je middelbare school? Wat als je straks een diploma hebt? Wat moet je dan gaan studeren en wat wil je daarna worden? Lastige vragen waar leerlingen in de derde klas mavo, havo en vwo mee bezig zijn bij LOB.
Welke kant je op wilt na de middelbare school is vaak een hele moeilijke keuze en soms helpt het als leerlingen daarbij een beetje op weg worden geholpen. Op 19 januari waren er drie vrouwen uit het bedrijfsleven die iets kwamen vertellen over hun beroep in de techniek. Want er is een tekort aan mensen in de techniek en bedrijven staan vaak te springen om goede werknemers. De leerlingen kregen allemaal een gastles over het werken in de techniek en wat je in deze richting nou allemaal voor soorten beroepen hebt.
Hopelijk zijn er door de door hen gegeven gastlessen leerlingen enthousiast geworden voor een baan of opleiding in de techniek en hopelijk zijn de leerlingen weer wat verder gekomen in het maken van een keuze voor hun toekomst.

Terug naar overzicht