Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids

Een moord kost meer levens: gastles maatschappijleer

18 september 2020

Een moord kost meer levens: gastles maatschappijleer

Maandag 14 en dinsdag 15 september j.l. heeft Paul Spruit (ex-gedetineerde) een gastles gegeven over zijn leven. Tijdens de gastles vertelde Paul over zijn jeugd, zijn opvoeding en de reden waarom hij zelf twee keer in de gevangenis heeft gezeten. Paul heeft uitgelegd hoe hij tot zijn daden is gekomen en hoe het is om gevangen te zitten en om weer terug te keren in de samenleving na een detentie. Over zijn verhaal heeft Peter R. de Vries een boek geschreven. De leerlingen konden tijdens en aan het einde van zijn verhaal vragen stellen, die Paul allemaal heeft beantwoord. Het doel van de gastles was om leerlingen te informeren over ons rechtssysteem, leerlingen bewust te maken van het feit dat wapens dragen gevaarlijke gevolgen kan hebben en leerlingen te waarschuwen voor de nadelen van een strafblad. Het waren indrukwekkende gastlessen.

Terug naar overzicht