Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids

Dyslexie

Dyslexie is knap lastig. Als je het hebt, gaat het niet weg en wordt het ook niet minder. Toch hoeft dat geen reden te zijn om met tegenzin naar school te gaan. Op het Schoonhovens College kunnen dyslectische leerlingen een opleiding volgen die bij hun intelligentieniveau past. Met onze begeleiding houden ze plezier in het leren. Lees in de brochure Dyslexie wat wij voor hen in huis hebben.

LWOO

Leerweg ondersteunend Onderwijs (lwoo) is voor leerlingen die bij het leren een steuntje in de rug nodig hebben. Ze krijgen les in kleinere klassen van docenten die weten dat zij het beste leren door te doen. Of ze nu huiswerkbegeleiding nodig hebben of hulp bij concentratieproblemen: we helpen hen graag. Wilt u weten hoe? Lees in de brochure lwoo voor wie het lwoo bedoeld is en hoe wij onze leerlingen ondersteunen.

Leerroute PLUS

De leerroute plus is een vangnetconstructie voor leerlingen die bij het Schoonhovens College Vlisterweg regulier of lwoo zijn/worden aangemeld. Het zijn leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Deze leerlingen krijgen soms les met hun eigen klas en soms in een speciale groep. Alle leerlingen moeten cognitief in staat zijn om een vmbo-diploma te kunnen behalen.

Van 8.00 tot 14.00 kunnen de leerlingen deze extra ondersteuning krijgen in de leerroute plus. De leerlingen worden dan geholpen met hun vakken, maar ook op andere gebieden waar hulp nodig is. Dit kan zijn pre-teaching of sociaal emotionele hulp.

Welke leerlingen komen hiervoor in aanmerking?
De leerlingen die veel individuele begeleiding nodig hebben om tot leren te komen.
Een leerling die sociaal-emotioneel niet in een normale klassensituatie kan functioneren.
Sommige leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum of ADHD-problematiek die hen ernstig belemmert in het leren. Deze klas is niet geschikt voor leerlingen met ernstige ODD-problematiek.

Aanmelding:
De aanmelding van een leerling voor de Leerroute Plus verloopt via een ander traject. Denk je een leerling voor de Leerroute Plus te hebben, neem dan contact op met Brenda Walter, wal@schoonhovenscollege.nl.