Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids

Mentoraat

De mentor

De rol van de mentor als spil waar om veel draait. Dat wil zeggen, dat bij de mentor alle begeleidingstrajecten beginnen en eindigen. Dit houdt in, dat zij/hij actief is op de drie terreinen (leerproces, sociaal-emotionele aspecten en keuze van studie en beroep) zowel in preventieve als in remediërende zin.

De mentor kijkt regelmatig naar het (verzuim)- en studiegedrag van haar/zijn leerlingen in Magister, onderneemt actie richting de leerling en signaleert naar de afdelingsleider. Wanneer er een geschil geschillen tussen leerlingen onderling en tussen docenten en leerlingen is probeert de mentor hierin te bemiddelen.

De mentor verzorgt de studielessen, mentoruren en de studiebegeleiding van haar/zijn klas.

Bekijk het filmpje!