Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids
Zermelo

Vrij vragen

Als u buiten de schoolvakanties om verlof wilt aanvragen voor uw zoon of dochter, dan gelden daarvoor speciale regels i.v.m. de Leerplichtwet. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op de site van Leerplichtwegwijzer.

Wilt u dit speciaal verlof aanvragen?
Download deze dan hieronder.

U kunt het ingevulde en door u ondertekende formulier op twee manieren inleveren. U kunt het inscannen en mailen naar de afdelingsleider van uw kind. U kunt het ook (laten) afgeven bij onze administratie in een envelop ter attentie van de afdelingsleider.