Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids

Welkom bij de Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit zeven tot dertien enthousiaste ouders die samen de belangen van ouders en leerlingen behartigen. Betrokkenheid van ouders bij school vergroten is een van onze speerpunten. Daarnaast ondersteunt de raad ook verschillende schoolactiviteiten en beheert de raad de ouderbijdragen.

Thema-avonden en (jaar)vergaderingen

De ouderraad vergadert zes keer per jaar. Daarbij zijn ook een lid van de directie en een tweetal docenten aanwezig. De vergaderingen zijn openbaar.

De ouderraad organiseert in samenwerking met de school jaarlijks een thema-avond, waarin actuele onderwerpen op het gebied van opvoeding en begeleiding van pubers aan de orde komen (zoals social media, alcohol en drugs, problemen rond de puberteit).

In oktober van ieder jaar houdt de ouderraad een Algemene Jaarvergadering. De datum voor 2021 zal zodra deze bekend is op deze pagina worden gepubliceerd.