Zoeken
ELO
Magister
Aura
School gids

Ouderraad

Alle ouders zijn automatisch lid van de Stichting Ouderraad. De ouderraad behartigt de belangen van de ouders in de school, beheert de vrijwillige bijdrage van de ouders en doet jaarlijks voorstellen over de besteding ervan. Dit laatste gebeurt op de jaarlijkse algemene ouderraadvergadering. De besteding van het ouderfonds komt alle leerlingen ten goede. De ouderraadvergaderingen zijn openbaar. De leden van de ouderraad kunnen door andere ouders worden benaderd met problemen of opmerkingen. De ouderraad bevordert de contacten tussen ouders en de school en organiseert in samenwerking met de school jaarlijks een thema-avond, waarin actuele onderwerpen op het gebied van opvoeding en begeleiding van pubers aan de orde komen (zoals social media, alcohol en drugs, problemen rond de puberteit).